#

 Arbutin là gì? Là 1 dạng Hydroquinone (chất làm trắng da) nhưng phân tử có thêm Glucose. Chính Glucose sẽ là yếu tố quyết định cách làm việc của Hydroquinone.…